Oferta

GRI – Generalny Realizator Procesu Inwestycyjnego Sp. z o.o.

świadczy usługi z szeroko pojętych zakresów takich jak.:

– Nadzór inwestorski

– Przygotowanie inwestycji do realizacji

– Sprawy terenowo – prawne

– Obrót nieruchomościami